HP Deskjet 9650 Printer Yardım

background image

kullan

l

c

l

k

l

lavuzu

hp

deskjet 9600 serisi

background image

hp

deskjet 9600 serisi

kullanıcı kılavuzu

background image

TRWW

Telif Hakkı Bilgileri

© 2003 Telif Hakkı
Hewlett-Packard Development
Company, LP

Telif haklarının izin verdiği
durumlar dışında, önceden
verilmiş yazılı izin olmaksızın
bu belgenin çoğaltılması,
uyarlanması veya başka bir
dile çevrilmesi yasaktır.

Basım 1.1. 11/2003

Bildirim

Burada sunulan bilgiler
önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleri için
verilen garantiler, sadece bu
ürün ve servislerle birlikte
gelen açık garanti
bildirimlerinde yer alanlardır.
Buradaki hiçbir şey ek bir
garanti olarak
yorumlanmamalıdır. HP,
burada yer alan teknik ya da
üslupsal hatalar veya
ihmallerden sorumlu değildir.

Bu kılavuzla ilgili bir
Hewlett-Packard ürünü
kullanıcısına aşağıda
belirtilenler için lisans
verilmektedir:
a) basılı çıktıları satmama,
ikinci elden satmama ya da
başka şekillerde dağıtmama
koşuluyla bu kullanıcı
kılavuzunun KİŞİSEL, DAHİLİ
veya ŞİRKET kullanımı
amacıyla kopyalarını
bastırmak, b) bu kullanıcı
kılavuzunun elektronik bir
kopyasını, kopyanın bu
kılavuzla ilgili Hewlett-Packard
ürününün KİŞİSEL ve DAHİLİ
kullanıcılarına sınırlanması
koşuluyla bir ağ sunucusuna
koymak.

Adı Geçen Ticari Markalar

HP ColorSmart III ve HP
PhotoREt IV, Hewlett-Packard
Company’nin ticari
markalarıdır.

Microsoft

®,

Windows

®

,

Windows NT

®

ve MS-DOS

®

,

Microsoft Corporation’ın
A.B.D’de tescilli ticari
markalarıdır.

Pentium

®

; Intel Corporation’ın

Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki ticari
markasıdır.

TrueType™; Apple Computer,
Inc.’nin Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki ticari
markasıdır.

UNIX

®

, Open Group’un ticari

markasıdır.

Güvenlik Bilgileri

Yangından veya elektrik
çarpmasından yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünü
kullanırken her zaman temel
güvenlik önlemlerini izleyin.

1

Yazıcıyla birlikte gelen
belgelerdeki tüm
talimatları okuyup anlayın.

2

Bu ürünü herhangi bir
elektrik kaynağına
bağlarken sadece topraklı
bir elektrik çıkışı kullanın.
Çıkışın topraklı olup
olmadığını bilmiyorsanız
yetkili bir elektrikçiye
danışın.

3

Üründe belirtilen tüm
uyarıları ve talimatları
dikkate alın.

4

Temizlemeden önce
ürünü prizden çekin.

5

Bu ürünü suya yakın
yerde veya ıslaksanız
kurmayın veya
kullanmayın.

6

Ürünü sabit bir yüzeye
güvenli duracak şekilde
kurun.

7

Ürünü, kimsenin elektrik
hat kablosunun üzerine
basamayacağı veya
kabloya takılamayacağı
ve kablonun zarar
görmeyeceği korumalı bir
yere kurun.

8

Ürün normal çalışmazsa,
bk.

“Sorun Giderme”

9

Ürünün içinde kullanıcının
bakım veya onarım
yapabileceği parça
bulunmamaktadır. Servis
bakım ve onarımını yetkili
servis personeline bırakın.

background image

TRWW

iii